Oto Twój indywidualny link do kwestionariusza:
http://lab.somatorun.pl/pool?check=55af981d6cb33dbfe631294d55b408e2
Skopiuj go proszę i wykorzystaj, jeśli będziesz chciał przerwać wypełnianie kwestionariusza i ponownie wrócić do niego, by je dokończyć.

Szanowni Państwo,

Pracownia Badań Soma na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.  prowadzi badania opinii społecznej dotyczące rozbudowy Portu Gdynia oraz powiązanej z nim sieci komunikacyjnej. Obecnie Port zajmuje około 620 ha powierzchni lądowej, rocznie obsługuje ponad 23 mln ton ładunków. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. planuje inwestycję polegającą na wybudowaniu w ciągu kilku lat głębokowodnego Portu Zewnętrznego  w oparciu o istniejące nabrzeża  - na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron na wody Zatoki Gdańskiej. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak oceniacie Państwo tę inwestycję, jakie przewidujecie korzyści, a co rodzi Państwa obawy, jakich informacji potrzebujecie, żeby wyrobić sobie opinię na temat tej inwestycji. Wypełnienie kwestionariusza zajmie nie więcej niż 10 minut i jest w pełni anonimowe.

Dziękujemy za udział w badaniu!

Płeć
1  
2  
Wiek
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Czy mieszka Pani/Pan w Gdyni?
1  
2  
Miejsce zamieszkania w Gdyni, nazwa dzielnicy:  nazwa dzielnicy, ewentualnie ulica i numer
Przybliżona odległość od Portu w kilometrach  w kilometrach
Miejsce zamieszkania - województwo
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
1. Czy słyszał(a) Pani/Pan o planach budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia?
1  
2  
2. Jeśli słyszał(a) Pani/Pan o planach budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, jakie było źródło tych informacji (proszę wybrać max. 3 najważniejsze źródła)?
|można wskazać więcej niż jedną odpowiedź, maksymalnie: 3|
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
Jeśli słyszał(a) Pani/Pan o planach budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia z innego źródła - z jakiego?

Jeśli nie słyszał(a) P. o planach budowy Portu Zewnętrznego, ma ona w najbliższych 10 latach obejmować wybudowanie nowego pirsu portowego na wodach Zatoki Gdańskiej wraz z nowym połączeniem kolejowym oraz drogowym. Na pirsie o łącznej długości około 2 km zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy o zdolności przeładunkowej łącznie 2,5 mln TEU rocznie.

W części wschodniej pirsu Portu Zewnętrznego, zostaną zlokalizowane nowe stanowiska cumowania statków wycieczkowych. Koniecznym elementem tego projektu jest budowa tzw. Czerwonej Drogi, czyli dodatkowego połączenia portu z obwodnicą Trójmiasta i S6, co umożliwi odciążenie Estakady Kwiatkowskiego a także nowego połączenia kolejowego do/z Portu Zewnętrznego. Planowana budowa nowego układu drogowego służyć będzie zarówno przewozom ładunków z/do terminali zlokalizowanych  w Porcie Wschodnim, jak i mieszkańcom Gdyni.

3. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z tym, że wymienione czynniki stanowią pozytywny rezultat budowy Portu Zewnętrznego?
Ocena w skali 6-1, gdzie 6 – zdecydowanie się zgadzam, że to korzyść, do 1 – zdecydowanie się nie zgadzam
1
2
3
4
5
6
Czy dostrzega Pani/Pan inne korzyści w rezultacie rozbudowy Portu Gdynia?
1  
2  
Jakie inne korzyści dostrzega Pani/Pan jako rezultat rozbudowy Portu Gdynia?
Jeśli dostrzega Pani/Pan inne korzyści z rozbudowy Portu Gdynia, jak ważna jest to korzyść?
Ocena w skali 6-1, gdzie 6 – zdecydowanie się zgadzam, że to korzyść, do 1 – zdecydowanie się nie zgadzam
1
2
3
4. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś zagrożenia związane z planowaną inwestycją?
1  
2  
3  
4  
5  
6  
5. Jeśli dostrzega Pani/Pan jakieś zagrożenia związane z planowaną inwestycją, to jakie (proszę wymienić najważniejsze)?
6. Biorąc pod uwagę, że inwestycja może wiązać się zarówno z korzyściami jak i zagrożeniami, które z nich przeważają?
1  
2  
3  
4  
7. Czy popiera Pani/Pan budowę Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z rozbudową sieci komunikacyjnej?
1  
2  
3  
4  
8. Jakie działania Pani/Pana zdaniem należałoby podjąć, w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z budową Portu Zewnętrznego? (proszę wymienić max. 3 najważniejsze)?  Proszę wymienić max. 3 najważniejsze. Jeśli nic przychodzi Pani/Panu do głowy proszę wpisać "nie wiem".
9. W jaki sposób chciał(a)by Pani/Pan być informowany(-a) o inwestycji (proszę wybrać najwyżej 3 najważniejsze źródła informacji)?
|można wskazać więcej niż jedną odpowiedź, maksymalnie: 3|
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
Jeśli chciał(a)by Pani/Pan być informowany(-a) o inwestycji w inny sposób, w jaki?